Procedura arbitrală simplificată – adaptabilitate și eficiență în vremuri pandemice la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași

Agenții economici pot da uitării ideea sumbră și destul de des vehiculată potrivit căreia dreptatea se obține cu multă bătaie de cap și eforturi financiare de neuitat prin delectarea cu procedura simplificată a arbitrajului care vine să faciliteze, să accelereze și să flexibilizeze interacțiunea acestora cu justiția. Deși aceste deziderate iau forma, de cele mai multe ori, a unor idealuri intangibile dacă ne gândim la procesele din sălile de judecată, ele totuși se pot transforma și în realități care să destindă business-urile și relațiile de afaceri, deja încordate de criza sanitară generată de virusul SARS-CoV-2.

Procedura arbitrală simplificată își dovedește utilitatea atunci când aspectele care trebuie soluționate prezintă un grad de complexitate scăzut sau atunci când vorbim despre sume de bani relativ mici, respectiv atunci când valoarea litigiului arbitral este mai mică de 50.000 lei. De reținut este că acest prag valoric de 50.000 lei nu este totuși unul care să condiționeze posibilitatea de a apela la o astfel de procedură, ci părțile, dacă pur și simplu convin asupra aplicării acestor reguli speciale, pot opta în acest sens fără nicio problemă.

Avantajul primordial pe care îl oferă această procedură se regăsește în durata extrem de mică de soluționare a litigiului față de un litigiu similar la instanțele statale, în sensul că sentința arbitrală se  pronunță în termen de cel mult 3 luni de la data primului termen de arbitrare.

Altfel spus, în doar maximum 3 luni, agentul economic va avea la dispoziție hotărârea arbitrală care este similară cu o hotărâre judecătorească: este definitivă, obligatorie și are valoare de titlu executoriu. Ce mai rămâne de făcut este ca acesta să se prezinte la un executor judecătoresc, procedura de executare silită  putând fi demarată.

Dacă procedura arbitrală simplificată este aplicabilă și părțile nu convin în mod expres altfel, tribunalul arbitral se va constitui dintr-un arbitru unic, acesta fiind un alt aspect de natură a contribui la reducerea costurilor și soluționarea cât mai rapidă a litigiului.

Rapiditatea soluționării este garantată și prin faptul că după ce tribunalul arbitral a fost constituit, niciuna dintre părți nu va putea să vină cu surpriza unor noi pretenții, în cazul în care acestea ar putea duce la întârzierea nejustificată a procedurii. În privința probelor, soluționarea litigiului se va putea face  și numai pe baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, nefiind  admise decât acele probe pentru a căror administrare nu sunt necesare sume de bani disproporționate în raport cu valoarea litigiului.

Procedura arbitrală simplificată nu impune prezența fizică a părților, astfel încât este permis ca audierile să aibă loc prin videoconferință, telefon sau orice mijloc similar de comunicare, iar comunicarea înscrisurilor să se efectueze numai prin poștă electronică. În concluzie, procedura arbitrală simplificată vine să asigure o gestionare inteligentă a resurselor financiare și de timp ale părților implicate, hotărârea care să permită executarea silită a debitorului putând fi obținută într-un timp extrem de redus – 3 luni –, implicarea și consultarea părților pe tot parcursul procedurii favorizând și mai mult flexibilitatea acesteia.