Modele de convenție arbitrală

Soluționarea unui litigiu prin arbitraj este posibilă fie dacă a fost inclusă în contract o clauză compromisorie, fie dacă părțile convin, în absența acestei clauze, să recurgă la compromis.

Clauza compromisorie

Pentru ca un litigiu să poată  fi soluționat de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, este necesar să fie inclusă în contractul încheiat de părți  următoarea clauză:

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, se va soluționa de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași în conformitate cu Codul de procedură arbitrală al acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.

.

Compromisul

Convenția arbitrală poate lua și forma unui compromis. Prin compromis, părțile se înțeleg ca litigiul intervenit între ele să fie soluționat pe calea arbitrajului de către Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași.

Compromisul se poate încheia chiar dacă litigiul intervenit între părți este deja pe rolul unei alte instanțe.

Model de formă de compromis standard:

„Subsemnații:
…… (nume/denumire; numele reprezentanților legali sau convenționali; domiciliu/sediu; număr de înmatriculare în Registrul Comerțului; număr de telefon, fax, adresa poștei electronice ), denumită în continuare partea 1, și
…… (nume/denumire; numele reprezentanților legali sau convenționali; domiciliu/sediu; număr de înmatriculare în Registrul Comerțului; număr de telefon, fax, adresa poștei electronice ), denumită în continuare partea 2,
constatăm că între noi a intervenit un litigiu izvorât din Contractul nr. …… din data de ……, litigiu având următorul obiect: ……
Partea 1 pretinde că …… (expunerea pe scurt a pretențiilor).
Partea 2 susține că …… (expunerea pe scurt a obiecțiilor).
Subsemnații convenim ca acest litigiu să fie soluționat prin arbitraj, organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală pronunțată în acest litigiu este definitivă, obligatorie și executorie.”