Despre Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași

Istoric

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași este o instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, organizată și funcționând în conformitatea cu Legea camerelor de  comerț din România nr. 335/2007.

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași este o instituție de arbitraj comercial de tradiție din România, funcționând de aproape 30 de ani.

Din perspectivă istorică, începuturile instituției arbitrajului le regăsim în primele legiuiri românești – „Codul Calimach” (1817), „Manualul lui Donici” (1814) – care reglementau procedura arbitrală în Țara Românească, respectiv Moldova. Ulterior, arbitrajul a fost consacrat în Codul de procedură civilă de la 1865 și a continuat să fie utilizat ca metodă alternativă de soluționarea litigiilor, cu diferite nuanțe, în perioada interbelică și în perioada comunistă.

După 1989, odată cu trecere la economia de piață, arbitrajul a reintrat în normalitate. În acest context a fost adoptat Decretul-Lege nr. 139/1990 privind camerele de comerț și industrie din România, act normativ ce permitea camerelor de comerț teritoriale să organizeze comisii de arbitraj și reguli de procedură de arbitraj. Ca urmarea, pe lângă fiecare cameră de comerț și industrie județeană a funcționat, ca instituție permanentă de arbitraj, o curte de arbitraj comercial internațional. Ulterior, Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România a confirmat aceste aspecte.

Renumele pe care Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași l-a dobândit are la bază buna reputație a corpului de arbitri, existența ei perenă și viabilitatea hotărârilor pronunțate.

Misiune și servicii

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași are misiunea de a organiza și administra soluționarea litigiilor prin arbitraj instituționalizat, dar poate asigura și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor, precum medierea și concilierea.

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași colaborează cu celelalte curți de arbitraj ale camerelor de comerț și industrie din țară, cu alte instituții similare de arbitraj, interne și internaționale, organizează dezbateri privind probleme de drept sau de jurisprudență, întocmind culegeri de practică arbitrală.

Cadru legal

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 privind camerele de comerț din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 836 din 6 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț si Industrie Iași se desfășoară conform prevederilor Codului de procedură civilă (Cartea a IV-a și Cartea a VII-a, Titlul IV), ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale Regulilor de procedură arbitrală publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1025 din 27 decembrie 2017.