Despre arbitraj

CONFIDENȚIALITATEA PROCEDURII.
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași asigură confidențialitatea dosarului litigiului și a dezbaterilor în cauză. Procedura arbitrajului, spre deosebire de procedura judiciară, nu este publica. Este confidențială. Astfel, doar părțile, personal sau prin reprezentant, participă la dezbaterea și soluționarea litigiului. Se asigură, astfel, păstrarea secretului comercial și se evită scurgerea de informații în presă, iar reputația profesioniștilor implicați rămâne intactă. Se economisesc eventualele cheltuieli către firme de PR în vederea restabilirii încrederii publicului și al băncilor. Hotărârile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul părților.

RAPIDITATEA (CELERITATEA) PROCEDURII.
Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași asigură soluționarea rapidă și definitivă a litigiului. Termenul maxim în care se dă o hotărâre arbitrală este de 6 luni la arbitrajul intern și 12 luni la arbitrajul internațional. Procedura arbitrală se desfășoară mult mai rapid decât cea judiciară, unde aceeași instanță judecă, în fiecare lună, zeci sau sute de litigii. Prin arbitraj, părțile își aleg, prin voința lor, propria instanță de judecată dedicată doar litigiului propriu.

ARBITRI SPECIALIZAȚI, IMPARȚIALI ȘI INDEPENDENȚI.
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași asigură judecarea litigiului de către arbitri specializați, imparțiali și independenți, aleși de către părți, arbitri recunoscuți pentru buna lor reputație și selectați pentru profesionalismul lor. Arbitrii, spre deosebire de judecători, sunt numiți de părți. Părțile au libertatea să se supună judecății unor specialiști în domeniul respectiv. Atenție! Numirea nu atrage vreo supunere a arbitrului față de părți. Arbitrii vor judeca litigiul cu respectarea imparțialității și a independenței.

OBLIGATIVITATEA SENTINȚEI ARBITRALE.
Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași asigură judecarea litigiului prin hotărâre, care este titlu executoriu și poate fi executată silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ ARE EFECTELE UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI.
Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie pentru părți. Hotărârea arbitrală nu este supusă apelului, singura cale de atac admisă este acțiunea în anulare, care se exercită în temeiul art. 608 Cod procedură civilă, conform căruia hotărârea poate fi desființată numai din motive expres prevăzute de lege (nulitatea convenției arbitrale, neîndeplinirea procedurii arbitrale, încălcarea ordinii publice, a bunelor moravuri sau a unor dispoziții legale imperative).

CONTROLUL REGULARITĂȚII ARBITRAJULUI.
Curtea de apel în circumscripția căreia a avut loc arbitrajul realizat prin Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași poate verifica, la sesizarea părții nemulțumite, corectitudinea arbitrajului. Atenție! Hotărârea arbitrală va fi desființată doar pentru îndeplinirea unuia din cele nouă motive prevăzute expres de Codul de procedură civilă.

STABILITATEA CURȚII DE ARBITRAJ ȘI ÎNCREDEREA ÎN INSTITUȚIE.
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași este o instituție de arbitraj comercial de renume din România, iar desfășurarea procedurii de arbitraj este de tradiție pentru aceasta. Datorită acestor aspecte, părțile care au apelat la procedura arbitrajului au încredere în stabilitatea instituției și sunt convinse de faptul că prin înscrierea unei clauze compromisorii în contract, în momentul în care au nevoie atât la momentul soluționării litigiului, ci și la momentul punerii în executare a sentinței arbitrale.

FLEXIBILITATE.
Spre deosebire de procedura judiciară, unde părțile litigiului se supun dispozițiilor Codului civil și ale Codului de procedură civilă sau altor legi speciale, în procedura arbitrajului, părțile au o mare putere de alegere. Desfășurarea procedurii arbitrale și reglementările după care se vor stabili drepturile și obligațiile părților pot fi stabilite înainte de începerea procedurii de către părți. În arbitraj, părțile pot stabili chiar să fie judecate în echitate, adică după intuiția și simțul dreptății pe care-l împărtășesc arbitrii, excluzându-se dreptul statal (cu excepția unor norme de ordine publică). Asadar, arbitrajul este ca o masina pe care doi soti o comanda. O pot dota dupa cum doresc;

CALITATEA HOTĂRÂRILOR ARBITRALE DATE.
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași este o instituție de arbitraj comercial de renume, cu arbitri care au o bună reputație profesională și cu o activitate de tradiție în arbitraj, calitatea hotărârilor arbitrale date fiind recunoscută de-a lungul timpului.

CHELTUIELILE ARBITRALE REDUSE.
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași asigură soluționarea rapida și definitivă a litigiului cu cheltuielile arbitrale reduse. Taxele arbitrale sunt mai mici decât taxele de timbru, sunt exprimate procentual la valoarea obiectului litigiului și se plătesc o singură dată.