De ce Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași?

Considerat a fi „cea mai veche metodă cunoscută pentru soluționarea litigiilor dintre oameni”, arbitrajul, de-a lungul timpului, în Romania, a cunoscut o evoluție constantă. 

În anii 1817-1818, prin Codul lui Calimach, respectiv Codul lui Caragea, au fost consacrate regulile de procedură arbitrală. Odată cu adoptarea Codului de procedură civilă din 1865, a fost reglementată instituția juridică a arbitrajului ad-hoc. Dorința de soluționare a litigiilor pe calea arbitrajului s-a menținut, dovadă că în perioada interbelică a fost semnat la Geneva Protocolul relativ la clauzele de arbitraj, iar în perioada postbelică prin Legea nr. 5/1954, s-a înființat Arbitrajul de Stat.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași continuă această tradiție de succes din România desfășurându-și activitatea într-un cadru legal bine trasat: este o instituție permanentă de arbitraj care a fost înființată în temeiul Decretului-Lege nr. 139/1990 privind camerele de comerț și industrie din România, modificată prin mai multe acte normative.

Este unul dintre aspectele care ne recomandă în raport cu alte instanțe arbitrale: existența Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași este consacrată de lege.

Unicitatea în peisajul arbitrajului românesc ne este conferită și de faptul că Regulile de procedură arbitrală în conformitate cu care se soluționează litigiile de către instanță arbitrală sunt publicate în Monitorul Oficial al României. Spre exemplu, Regulile de procedură arbitrală în vigoare în prezent au fost supuse dezbaterii publice, adoptate și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1025 din 27 decembrie 2017, intrând în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Corpul de arbitri format din specialiști de elită – cadre didactice universitare și avocați cu vastă experiență – justifică alegerea Curții de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași. Misiunea noastră, cea de soluționare a litigiilor prin intermediul arbitrajului, a fost adusă la îndeplinire de-a lungul timpului de arbitri cu o experiență valoroasă în domeniul dreptului comercial și cu o excelentă reputație profesională. Aceștia au reușit să pună în valoare cu profesionalism avantajele arbitrajului și să pronunțe soluții creative, convenabile și de calitate pentru ambele părți litigante.

Sunt doar câteva argumente pentru care arbitrajul desfășurat la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași este preferabil, întărind încrederea în mediul de afaceri prin stabilitate instituțională, prestanță intactă și soluții optime pentru toți cei implicați.